strona główna > Aktualności > Dopłaty z NFOSiGW

Program dopłat z NFOŚiGW

Tani w utrzymaniuDOM ENERGOOSZCZĘDNY z dopłatą NFOŚiGW

Zużycie energii w domu, który dla Ciebie zbudujemy, jest jednym z ważnych kryteriów wyboru projektu (patrz 10 kryteriów wyboru dobrego projektu...).

W latach 2013-18 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza 300 mln złotych na program wspierania budownictwa energooszczędnego.


Możesz z niego skorzystać budując dom z Archetonem. Umowa (patrz etap 3 – ETAPY BUDOWY TWOJEGO DOMU) uwzględni następujący schemat postępowania:
 1. Wybierając projekt, zwróć uwagę na Nowości EKO 2013 Archetonu. Projekty te spełniają wymogi standardu energetycznego NF40*, umożliwiając ubieganie się o dopłatę w wysokości 30 tys. zł. Wykonaliśmy je zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi NFOŚ i GW**. Możesz też zdecydować się na każdy inny projekt i zlecić jego dostosowanie do wymogów programu.
 2. W umowie zleć nam, oprócz wykonania projektu budowlanego, również:
  1. opracowanie branżowych projektów wykonawczych

   Większe uszczegółowienie rozwiązań architektonicznych i instalacyjnych w projektach wykonawczych zagwarantuje spełnienie bardzo precyzyjnych wytycznych NFOŚiGW*** co do izolacyjności, szczelności połączeń, sprawności urządzeń grzewczych, wentylacyjnych itp.
  2. sprawdzenie projektu przez uprawnionego weryfikatora

   Weryfikacja potwierdzi spełnienie przez projekt budowlany i wykonawcze projekty branżowe osiągniecie przez budynek standardu energetycznego NF40. Lista sprawdzająca dołączona będzie do wniosku o kredyt z dotacją.
 3. Złóż w wybranym banku wniosek o kredyt z dotacją i dołącz:
  1. projekt budowlany z charakterystyką energetyczną budynku, wykonaną zgodnie z wytycznymi NFOŚ i GW **,
  2. potwierdzenie pozytywnej weryfikacji projektu budowlanego,
  3. kopię prawomocnego pozwolenia na budowę,
  4. potwierdzenie prawa do dysponowania nieruchomością, na której będzie budowany budynek mieszkalny.
  Przed podpisaniem umowy kredytowej w banku powinna też zostać złożona umowa, którą podpiszesz z nami, na wykonanie robót budowlanych.

  Lista banków współpracujących z NFOŚiGW w zakresie kredytowania budownictwa energooszczędnego, znajduje się na stronie internetowej funduszu.
 4. Pamiętaj, że realizowana przez Archeton budowa wymagać będzie:
  1. specjalnego sposobu prowadzenia dokumentacji np. fotografowania istotnych etapów budowy i detali. Każdy zastosowany na materiał i wyrób musi posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu, aprobaty techniczne itp.,
  2. oceny spełnienia wymagań dla wykonanego budynku, której dokona inny weryfikator niż weryfikację projektu,
  UWAGA: Najlepiej podpisać umowę na realizację wariantu Maxi, gdyż wytyczne NFOŚiGW dotyczą prac ze wszystkich etapów budowy (od izolacji fundamentów po parametry stolarki otworowej, sprawność instalacji wentylacyjnej oraz grzewczej i próbę szczelności budynku).

  Przedsięwzięcie należy zakończyć najpóźniej w 3 lata od dnia podpisania umowy kredytowej z bankiem.

  Inwestor, który zakończył przedsięwzięcie i skompletował dokumentację potwierdzającą osiągnięcie standardu energetycznego NF40, składa ją w banku wraz z wnioskiem o wypłatę dotacji. Dotacja w wysokości 30 tys. zł ma formę spłaty części kapitału przyznanego kredytu.

  Pamiętaj również o:
  1. Beneficjent uiszcza należny podatek dochodowy związany z udzielonym ze środków NFOS i GW dofinansowaniem.
  2. Beneficjent może otrzymać jedną dopłatę do kredytu w ramach programu.
  3. Na przedsięwzięcie może być udzielona jedna dopłata do kredytu w ramach programu.
*wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji na poziomie 40 kWh/m2rok
** wytyczne _do_pp
*** program_priorytetowy-domy.pdf p.9